Dịch vụ lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Dịch vụ lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

19/10/2016 09:02

Công ty CP Việt Nam APTES cung cấp dich vụ lập kế hoạch và phương án ứng phó sự cố tràn dầu trọn gói cho từng đơn vị cụ thể, trình các cơ quan quản lý phê duyệt hoàn chỉnh: UB Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu, UBND tỉnh, thành phố, chi cục tài nguyên môi trường.

Thong ke