HỖ TRỢ LẶN

HỖ TRỢ LẶN

Chi tiết dự án

Các giải pháp hỗ trợ lặn được phát triển để đảm bảo an toàn, hiệu suất và kỹ thuật trong hoạt động lặn.

Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để mang lại sự an toàn, thoải mái và chức năng cho thợ lặn khi họ khám phá môi trường dưới nước. Trong lĩnh vực dân dụng, thiết bị lặn có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau từ lặn thương mại, nghiên cứu khoa học đến xây dựng dưới nước. Một số thiết bị lặn phổ biến và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực dân dụng bao gồm Scuba Gear, Thiết bị hàn dưới nước, Camera dưới nước…

Chúng tôi cũng cung cấp Hệ thống thông tin liên lạc dưới nước, Máy thở, Phương tiện đẩy khi lặn, Máy tính lặn và Buồng giảm áp để lặn sâu. Cùng với thiết bị này, chúng tôi thiết kế các giải pháp cho nghiên cứu dưới biển sâu và một gói đào tạo và bảo trì.

Dự án liên quan

Thong ke