MÔ PHỎNG

MÔ PHỎNG

Chi tiết dự án

Trong ngành hàng hải, hệ thống mô phỏng có một vai trò quan trọng trong việc mô phỏng các tình huống, điều kiện và hoạt động liên quan đến tàu thuyền và biển cả. Các hệ thống này giúp cải thiện quá trình đào tạo, thiết kế tàu, dự đoán hiệu suất và đánh giá tình huống an toàn. Chúng tôi đã có kinh nghiệm cung cấp các hệ thống mô phỏng như sau:

- Hệ thống mô phỏng thời tiết và biển cả: sử dụng phần mềm mô phỏng để tạo ra mô hình 3D về điều kiện biển cả, sóng, dòng chảy và thời tiết. Điều này giúp dự đoán biểu đồ biển cả và thời tiết trong tương lai để quản lý lộ trình và hoạt động an toàn trên biển.

- Hệ thống mô phỏng buồng lái tàu: mô phỏng hoạt động điều hướng, quản lý lộ trình, và tương tác của tàu với môi trường biển. Nhờ đó, thủy thủ và người điều hành tàu có thể được đào tạo và trải nghiệm các tình huống khác nhau mà không cần đến tàu thực tế.

Dự án liên quan

Thong ke