XE VIKING

XE VIKING

Chi tiết dự án

Xe viking (xe lưỡng cư) là chiếc xe vừa có thể di chuyển trên cạn, vừa có thể rẽ sóng dưới các sông, hồ, thậm chí ngoài biển cả.

Dự án liên quan

Thong ke