QUẦN ÁO PHÒNG ĐỘC

QUẦN ÁO PHÒNG ĐỘC

Chi tiết dự án

Quần áo phòng độc chống lại các mối đe dọa Hóa học và Sinh học, có khả năng hoạt động lâu dài trong các khu vực bị ô nhiễm, bảo vệ con người khỏi các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Sản phẩm isMAT do Homeland Defsec sản xuất có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của NATO hiện nay.

Dự án liên quan

Thong ke