HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

Chi tiết dự án

Aptes cung cấp một loạt các hệ thống mô phỏng đa dạng, sinh động tùy theo yêu cầu của khách hàng: 
•    Mô phỏng hệ thống tên lửa
•    Mô phỏng hệ thống radar
•    Mô phỏng lái tàu biển
•    Mô phỏng lái ô tô
...

Thong ke