HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, các hệ thống mô phỏng cho phép rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả đào tạo trong các lĩnh vực: Mô phỏng hệ thống tên lửa, Mô phỏng hệ thống radar, Mô phỏng lái tàu biển, Mô phỏng lái ô tô, Mô phỏng huấn luyện bắn súng… Thành phần quan trọng nhất của hệ thống mô phỏng là mô đun phần mềm mô phỏng và các mô đun thành phần tính toán các số liệu và ra tình huống mô phỏng. Aptes cung cấp phần mềm hiển thị mô phỏng sử dụng công nghệ lập trình hiện đại, cho phép hiển thị quang cảnh mô phỏng một cách sinh động, đẹp và gần đúng với thực tế nhất. Hệ thống phần mềm có khả năng mở, dễ dàng nâng cấp và mở rộng hoặc thay đổi chức năng theo yêu cầu thực tế. Phần cứng sử dụng là các thiết bị thật, được kết nối và đồng bộ với hệ thống máy tính mô phỏng đảm bảo các thao tác của người sử dụng sẽ tương ứng với các hành động thực.

Chi tiết dự án

Aptes cung cấp một loạt các hệ thống mô phỏng đa dạng, sinh động tùy theo yêu cầu của khách hàng: 
•    Mô phỏng hệ thống tên lửa
•    Mô phỏng hệ thống radar
•    Mô phỏng lái tàu biển
•    Mô phỏng lái ô tô
...

Thong ke